Komen


Krožna tura iz Črne, mimo Najevske lipe do kemp prikolice pod Komnom, kjer je štart singelce “za dčvo plat”?! 

Iki, Štehi, Gozdni