Javorje


Ena lepših panoramskih tur na naših koncih, čez Ledine v Javorje in spust v Črno na Koroškem.
Turo posebej predlagamo sedaj, ko je kraj na koncu doline, poleg olimpijcev, turističnega kedna in medveda, znan še po največji slaščičarni na koroškem!

Iki, Štehi, Gozdni